Paketa Silver pershfin planin 1 vjecar individual

Silver Plan është kartë anëtarësimi kombëtare me afat 1 vit. Pagesa per kete sherbim është 9000 leke/vit.

Silver Plan është e vlefshme për periudhën 1 vit ose 365 dite kalendarike. Koha aktive është 24 orë / në 24 orë për gjithë periudhën e vlefshmërisë.

Individi i antaresuar përfiton falas 1 (NJË) shërbim në të gjithë territorrin e Shqipërisë & 3 sherbime ne qytetet Fier & Lushnje deri ne servisin me te afert.

Asistence Rrugore – Riparim në Rrugë ose tërheqje me Karroatrec deri në servisin më të afërt ose në destinacionin e përcaktuar nga Anëtari

Plani Abonimit Bronze është kartë anëtarësimi familjare kombëtare me afat 1 vit. Pagesa e anëtarësimit është 12000lek/vit.

Plani Bronze 12000 është i vlefshem për periudhën 1 vit ose 365 dite kalendarike. Koha aktive është 24 orë në 24 orë për gjithë periudhën e vlefshmërisë.

Permban 2 sherbime me Karrotrec kudo ne Shqiperi & 5 sherbime ne Qytetet Vlore, Fier dhe Lushnje deri ne servisin me te afert.

Asistence Rrugore – Riparim në Rrugë ose tërheqje me Karroatrec deri në servisin më të afërt ose në destinacionin e përcaktuar nga Anëtari.

Plani Gold 16000 është kartë anëtarësimi Biznes Kombetare me afat 1 vit. pagesa e anëtarësimit është 16000 lek/vit.

Antari përfiton:

Paketa permban 3 sherbime kudo ne Shqiperi 6 raste ne Qytetet Vlore, Fier & Lushnje si dhe 3 sherbime taksi deri ne shtepi ose hotel vendin ku ju deshironi.

Asistence Rrugore – Riparim në Rrugë ose tërheqje me Karroatrec deri në servisin më të afërt ose në destinacionin e përcaktuar nga Anëtari.

Call Now Button